Všichni to známe, prodáváme své produkty a služby, a snažíme se všemi možnými prostředky zjistit, jak je zákazník spokojený a co všechno bychom ještě mohli zlepšit. Jednou z možností může být i využití dotazníků. Můj první byl kdysi pro diplomku. Od té doby jsem jich nejen řadu vytvořila, ale také vyplnila. Je fajn se občas vcítit do role respondenta (člověka, který odpovídá na otázky).  Inspiruje vás to k tomu, co zařadit a čemu se vyhnout obloukem. Právě občasná účast v dotazníkovém šetření mne přivedla na myšlenku shrnout to nejdůležitější, aby vám jejich vytvoření a zpracování nezabralo příliš mnoho času a lidé je rádi vyplnili.

 

1. Stanovte si jasný cíl

Vezměte tužku a papír a rozmyslete si, co všechno potřebujete v rámci dotazníku zjistit a jak to následně využijete. Díky tomu se budete ptát jen na to podstatné a ne na to, co by bylo super taky vědět a nakonec to nijak nepoužijete. Dotazník by měl být, co možná nejkratší a ideální je, aby jeho vyplnění nezabralo více než 7 minut.

 

2. Připravte si otázky a odpovědi

Otázky tvořte tak, aby byly stručné a srozumitelné a nebyl k nim potřeba žádný návod, jak na ně. Je lepší do nich nezařazovat dvojité zápory. Část lidí tím akorát odradíte. Pro jejich správné pochopení si je budou muset několikrát přečíst a i tak nemáte zaručeno, že je pochopí správně a neodpoví přesně naopak. Dále se vyhněte všem výrazům, kterým by lidé nemuseli rozumět. Sem patří specifické výrazy související s vaším oborem či cizí slova. To, čemu rozumíte vy, nemusí znát každý. V odpovědích se příliš nehodí dávat výrazy jako je např. někdy, občas, často apod. Jejich hranice vnímáme každý jinde.

Jaké typy otázek a odpovědí můžete zvolit?

 • Otevřené – využijete ve chvíli, kdy chcete znát přesný názor respondenta, který dopředu nelze předvídat. Dáte mu tak prostor, aby se vyjádřil vlastními slovy a vy tím získáte informace, které byste jinak mohli přehlédnout. Nevýhodou je následné náročnější zpracování výsledků.
 • Uzavřené – respondentovi dáte na výběr z několika odpovědí. Nevýhodou je, že musíte definovat všechny možnosti, a pokud na některou zapomenete, můžete tím respondenta odradit, protože jeho odpověď tam nebude. Na druhou stranu, pokud se vám podaří zařadit opravdu vše, zpracování bude velmi jednoduché.
 • Polouzavřené – respondentovi dáte na výběr z několika odpovědí, a pokud si nevybere, dáte mu možnost se vyjádřit.
 • Baterie otázek – více podobných otázek sdružíte do jednoho bloku a respondent je hodnotí dle hodnotící škály.
 • Filtrační otázka – umožní vám rozdělit dotazník na podskupiny. Na základě odpovědi, zobrazíte respondentovi příslušnou sadu otázek, která se k ní váže.
 • Kontrolní otázka – hodí se v některých případech, kdy je vhodné ověřit konzistentnost předchozích odpovědí.

Existují ještě další typy otázek. Některé vám pomohou respondenty kategorizovat, jiné motivovat či udržet pozornost při delším dotazování apod. Některé otázky mohou být povinné jiné nepovinné.

 

3. Otestujte srozumitelnost otázek a odpovědí

Vyberte si jednoho blízkého člověka a tomu sdělte cíl vašeho dotazníku a ukažte mu jaké otázky a odpovědi máte připravené. Otestujte si na něm, zda všemu rozumí a dokáže odpovědět. Vyslechněte si jeho názor a užitečné připomínky zakomponujte.

 

4. Struktura dotazníku

Když víte, co a jak zjistit, nastává fáze, jak otázky za sebou poskládat a jak celý dotazník upravit. Dotazník musí být různorodý, aby nezačal nudit. Dá se toho docílit např. střídáním různých typů otázek a odpovědí. Pokud dáte za sebou větší množství otázek s odpovědí ano/ne, bude respondent odpovídat monotónně a prostě vám to jen odkliká a ani u toho nebude příliš přemýšlet.

Podle nástroje, který si pro vytvoření dotazníku vyberete, nezapomeňte využít i možnosti úprav záhlaví, pozadí, formátu písma, zobrazení odpovědí apod. Dotazník by neměl být přeplácaný, ale také ne úplně strohý.

Struktura:

 • Úvod – musí zaujmout a měl by být stručný. Musíte v respondentovi vzbudit vášeň ho vyplnit. Důležité je, aby věděl, co mu to přinese.
 • Otázkyna začátku zařaďte zajímavé otázky, které si získají pozornost respondenta. Dále otázky klíčové a na konec dejte ty, které již nejsou zas tak důležité.
 • Závěr – na konci poděkujte.

 

5. V čem vytvořit online dotazník

Oproti klasickým dotazníkům mají online dotazníky výhodu v tom, že je lze snadno šířit za pomoci e-mailu i sociálních sítí. Jejich vytváření i následné zpracování je rychlé a leckdy i bezplatné.

 • Google formuláře

Já pro sebe a své klienty využívám Google formuláře, které jsou zdarma. Stačí si jen vytvořit účet a můžete začít. Jsou jednoduché a intuitivní a co vše umožňují jsem sepsala v článku Jak na Google formuláře.

 • Dotazník od Survio

Survio vám umožní vytvořit vlastní dotazník nebo využít některou z připravených šablon. Základní verze je zdarma a dále nabízí i několik placených, které nabízejí i řadu nadstandardních služeb např. napojení dotazníku na Google Analytics. Pro vyzkoušení se stačí zaregistrovat a rovnou se můžete pustit do svého dotazníku. Základní verze zdarma plně vystačí na jednoduchý dotazník např. pro zjištění zpětné vazby z kurzu, pořádané akce, natočených videí, podcastů, ale i třeba pro bakalářskou nebo diplomovou práci.

 • Dotazník od Vyplňto

Stejně jako Survio i Vyplňto nabízí verzi zdarma i za peníze. Pro registraci zdarma však budete muset vyplnit několik veřejných dotazníků. Na druhou stranu získáte možnost zdarma využívat většinu funkcí. Nebudete však moci měnit grafiku dotazníku a součástí dotazníku bude také reklama.

 

6. Otestujte funkčnost dotazníku

Než pustíte dotazník „do světa“, zkuste si ho vyplnit a opravte vše, co zjistíte. Soustřeďte se na srozumitelnost otázek a odpovědí. Zkontrolujte si funkčnost sběru dat. 

 

7. Otestujte dotazník na malém vzorku a pošlete ho dál

Dotazník pošlete nejprve několika respondentům. Projděte si odpovědi, ať víte, zda všemu porozuměli správně a jak vlastně odpovídají. Na základě zjištění případně otázky a odpovědi ještě přeformulujte a znovu otestujte. Jakmile budete s dotazníkem spokojeni, pošlete ho dál.

Čím více času strávíte s přípravou, tím méně času budete muset investovat do následného zpracování a získáte tak skutečně to, co opravdu chcete.